Kære Løbere.

Hermed nyhedsbrev nr.2
Vi har afholdt udvalgsmøde, onsdag den 15/5.
På mødet deltog: Annie,Tina Frode,Claus og undertegnede.

Første punkt var planlægning af sommerfesten, fredag den 21 juni.
Vi stiller grill op på dagen. I medbringer selv kød mm.
Husk tallerkener og bestik. Klubben vil være vært med drikkevarer.
Vi har booket aktivitetscenteret, og Peter vil som vanligt stå for musikken.
Hvis der er nogle, der vil stille grill til rådighed, må de gerne kontakte mig. (61613430)
Tilmelding via facebook (BIK-Løb) eller i klubhuset på sedlen.
Husk tilmelding senest den 17/6-2019.

VI har aftalt at afholde en grill aften (efter løb) d.12. August. Vi er vært med en pølse + øl/vand.
DERFOR ER DER INGEN KAFFE/KAGE, MANDAG DEN 5. AUGUST.

Klub betalte løb i 2020.
Vi har aftalt lidt ændringer for 2020:

Vinter løbene.
Kilen rundt.
Danmarks grønneste løb i juni.
Vestjysk halvmarathon i november.
og en ikke planlagt klubtur i september.

Klubtur 2019.
Vi har aftalt, at klubturen i år er:
Storåløbet den 25. august 2019.

Vi er pt. 114 medlemmer i klubben. Husk at tilmelde jer vores fine arrangementer, og betale kontingent.

På udvalgets vegne Per Holm Larsen.